Różnice w budowie pyłku u Fragaria × ananassa w odmianach ‘Senga Sengana’ i ‘Selva’


Abstrakt

Truskawka należy do jednych z najmłodszych gatunków roślin uprawnych. Celem badań była analiza budowy pyłku u Fragaria × ananasa odmian ‘Senga Sengana’ oraz ‘Selva’. Truskawka należy do roślin dwuliściennych, do rodziny różowatych. W artykule przedstawiono badania przeprowadzone na pylnikach Fragaria × ananassa odmian ‘Senga Sengana’ oraz ‘Selva’ zebranych w okresie kwitnienia. Morfologię pyłków badano za pomocą mikroskopu elektronowe-go i mikroskopu optycznego. Pyłek odmiany ‘Senga Sengana’ był głównie dwukomórkowy, ale zaobserwowano także pyłek jednokomórkowy. Typowy dla roślin dwuliściennych wewnętrzny tapetum był typu wydzielniczego i mikrosporogenezy. Wyniki wykazały, że żywy pyłek przeważa nad martwym, co potwierdza, że odmiana ‘Senga Sengana’ produkuje większe ilości płodnego pyłku. Dojrzałe ziarno pyłku ‘Senga Sengana’ cechuje się specyficznym rzeźbieniem ściany. Po przeanalizowaniu budowy ziarna pyłku odmiany ‘Selva’ stwierdzono, że w miarę jego dojrzewa-nia sporoderma wykazuje znaczne zmiany w budowie.


Słowa kluczowe

pyłek; truskawka; ‘Senga Sengana’; ‘Selva’

Aharoni A., Giri A.P., Verstappen F.W., Bertea C.M., Sevenier R., Sun Z., Jongsma M.A., Schwab W., Bouwmeester H.J., 2004. Gain and loss of fruit flavor compounds produced by wild and cultivated strawberry species. Plant Cell. 16(11), 3110–3131. https://doi.org/10.1105/tpc.104.023895
Albert B., Gouyon P.H., Ressayre A., 2009. Microsporogenesis variation in Codiaeum producing inaperturate pollen grain. C R Biol. 332(6), 507–516. https://doi.org/10.1016/j.crvi.2009.02.001
Capri E., Marchis A., 2013. Bee health in Europe – Facts & figures. Compendium of the latest information on bee health in Europe. Opera Research Center, Università Cattolica del Sacro Cuore. http://www.operaresearch.eu/files/repository/20130122162456_BEEHEALTHINEUROPEFacts&Figures2013.pdf
Chang Y.D., Lee M.Y., Mah Y., 2000. Pollination on strawberry in the vinyl house by Apis mellifera L. and Apis cerana. Acta Hortic. 561, 257–262. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2001.561.38
Cvetković D.J., Stanojević L.P., Stanković M.Z., Cakić M.D., Saša R., Miljković S.M.D., 2017. Antioxidant activity of strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) leaves. Sep. Sci. Technol. 52(6), 1039– 1051. https://doi.org/10.1080/01496395.2017.1281305
Delaplane K.S., Dag A., Danka R.G., Freitas B.M., Garibaldi L.A., Goodwin R.M., Hormaza J.I., 2013. Standard methods for pollination research with Apis mellifera. J. Apicult. Res. 52(4), 1–28. https://doi.org/10.3896/IBRA.1.52.4.12
Dybova-Jachowicz S., Sadowska A., 2003. Palinologia. Instytut Botaniki im. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków.
Garczyńska M., Kostecka J., 2015. Pszczoły ważne dla zdrowia ekosystemów i człowieka – wybrane argumenty. Pol. J. Sustain. Dev. 19, 21–30. https://doi.org/10.15584/pjsd.2015.19.3
Hafidh S., Fíla J., Honys D., 2016. Male gametophyte development and function in angiosperms: a general concept. Plant Reprod. 29(1–2), 31–51. https://doi.org/10.1007/s00497-015-0272-4
He C., Zhang K., Hou X., Han D., Wang S., 2019. Foraging behavior and pollination efficien-cy of Apis mellifera L. on the oil tree peony ‘Feng Dan’ (Paeonia ostii T. Hong et J.X. Zhang). Insects 10(4), 116. https://doi.org/10.3390/insects10040116
Iqbal N., Khan N.A., Ferrante A., Trivellini A., Francini A., Khan M.I.R., 2017. Ethylene role in plant growth, development and senescence: interaction with other phytohormones. Front Plant Sci. (8), 475. https://doi.org/10.3389/fpls.2017.00475
Jasnowska J., Jasnowski M., Radomski J., Friedrich S., Kowalski W., 2008. Botanika. Wyd. Brasika, Szczecin.
Jordan B.R., 2006. The molecular biology and biotechnology of flowering. CABI Pub., Wallingford, UK, Cambridge, MA.
Jung S., Ficklin SP., Lee T., Cheng C., Blenda A., Zheng P., Yu J., Bombarely A., Cho I., Ru S., Evans K., Peace C., Abbott A.G., Mueller L.A., Olmstead M.A., Main D., 2013. The genome database for rosaceae (GDR). Nucleic Acids Res. 36, 1034–1040. https://doi.org/10.1093/nar/gkt1012
Kilarski W., 2012. Strukturalne podstawy biologii komórki. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
Konieczna K., Krupa B., 2013. Owady jako model w rozumieniu pojęcia „Świadczenia ekosystemowe”. Zesz. Nauk. PTIE PTG Oddz. Rzesz. 16, 45–52. https://doi.org/10.12912/23920629/70885
Li J., Penh W., Wu J., 2006. Strawberry pollination by Bombus lucorum and Apis mellifera in greenhouses Kun Chong xue bao. Acta Ent. Sinica 49(2), 342–348.
Lu P., Chai M., Yang J., Ning G., Wang G., Ma H., 2014. The Arabidopsis callose defective microspore gene is required for male fertility through regulating callose metabolism during microsporogenesis. Plant Physiol. 164, 1893–1904. https://doi.org/10.1104/pp.113.233387
Maeta Y., Tezuka T., Nadano H., Suzuki K., 1992. Utilization of the brazilian stingless bee, Nannotrigona testaceicornis, as a pollinator of strawberries. Honeybee Sci. 13, 71–78. https://doi.org/10.1007/BF02515648
Mıshra P., Ram R., Kumar N., 2015. Genetic variability, heritability, and genetic advance in strawberry (Fragaria × ananassa Duch.). Turk. J. Agric. For. 39(3), 451–458. https://doi.org/10.3906/tar-1408-99
Peterson R., Slovin J.P., Chen Ch., 2010. A simplified method for differential staining of aborted and non-aborted pollen grains. Int. J. Plant Biol. 1, 66–69. https://doi.org/10.4081/pb.2010.e13
Roselino A.C., Santos S.B., Hrncir M., Bego L.R., 2009. Differences between the quality of strawberries (Fragaria × ananassa) pollinated by the stingless bees Scaptotrigona aff. depilis and Nannotrigona testaceicornis. Genet. Mol. Res. 8(2), 539–545. https://doi.org/10.4238/vol8-2kerr005
Sargent D.J., Clarke J., Simpson D.W., Tobutt K.R., Arús P., Monfort A., Vilanova S., Denoyes-Rothan B., Rousseau M., Folta K.M., Bassil N.V., Battey N.H., 2006. An enhanced microsatellite map of diploid Fragaria. Theor. Appl. Genet. 112, 1349–1359. https://doi.org/10.1007/s00122-006-0237-y
Sargent D.J., Rys A., Nier S., Simpson D.W., Tobutt K.R., 2007. The development and mapping of functional markers in Fragaria and their transferability and potential for mapping in other genera. Theor. Appl. Genet. 114, 373–384. https://doi.org/10.1007/s00122-006-0441-9
Sargent D.J., Cipriani G., Vilanova S., Gil-Ariza D., Arús P., Simpson D. W., Tobutt K.R., Monfort A., 2008. The development of a bin mapping population and the selective mapping of 103 markers in the diploid Fragaria reference map. Genome 51, 120–127. https://doi.org/10,1139/g07-107
Sargent D., Fernandéz-Fernandéz F., Ruiz-Roja J., Sutherland B., Passey A., Whitehouse A., Simpson D., 2009. A genetic linkage map of the cultivated strawberry (Fragaria × ana-nassa) and its comparison to the diploid Fragaria reference map. Mol. Breed. 24(3), 293–303. https://doi.org/10.1007/s11032-009-9292-9
Sargent D.J., Passey T., Šurbanovski N., Lopez Girona L., Kuchta P., Davik J., Harrison R., Passey A., Whitehouse A.B., Simpson D.W., 2012. A microsatellite linkage map for the cultivated strawberry (Fragaria × ananassa) suggests extensive regions of homozygosity in the genome that may have resulted from breeding and selection. Theor. Appl. Genet. 124, 1229–1240. https://doi.org/10.1007/s00122-011-1782-6
Seong H.J., Saranya K., Young-Eun Y., Hyeon T.K., Yong B.L., 2019. Are there as many essential and non-essential minerals in hydroponic strawberry (Fragaria ananassa L.)
compared to those grown in soil? Biol. Trace Elem. Res. 187, 562–567. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0108568
Seeram N.P., 2008. Berry fruits for cancer prevention: current status and future prospects. J. Agric. Food Chem. 56, 630–635. https://doi.org/10.1021/jf072504n
Skupień K., Oszmiański J., 2004. Comparison of six cultivars of strawberries (Fragaria × ananassa Duch.) grown in northwest Poland. Eur. Food Res. Tech. 219, 66–70. https://doi.org/10.1007/s00217-004-0918-1
Stevanović M., Zvezdanović J., Stanojević L., Stanojević J., Petrović S., Cakić M., Cvetković D., 2019. Synthesis, characterization and antioxidant activity of silver nanoparticles stabi-lized by aqueous extracts of wild blackberry (Rubus spp.) and raspberry (Rubus idaeus L.) leaves. Adv. Technol. 8, 47–58. https://doi.org/10.5937/SavTeh1901047S
Sujeet V., Zurn J.D., Salinas N., Mathey M.M., Denoyes B., Hancock J.F., Finn C.E., Bassil N.V., Whitaker V.M., 2017. Clarifying sub-genomic positions of QTLs for flowering habit and fruit quality in U.S. strawberry (Fragaria × ananassa) breeding populations using pedigree-based QTL analysis. Hortic. Res. 4, 17062. https://doi.org/10.1038/hortres.2017.62
Vitten M., 2008. Breeding aspects of freeze-dry processing in Fragaria L. Technische Univer-sität München.
Yildiz H., Ercisli S., Hegedus A., Akbulut M., Topdas E.F., Aliman J., 2014. Bioactive content and antioxidant characteristics of wild (Fragaria vesca L.) and cultivated strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) fruits from Turkey. J. Appl. Bot. Food Qual. 87, 274–278. https://doi.org/10.5073/JABFQ.2014.087.038
Wang S.Y., Lin H.S., 2000. Antioxidant activity in fruits and leaves of blackberry, raspberry and strawberry varies with cultivar and developmental stage. J. Agric. Food Chem. 48, 140–146. https://doi.org/10.1021/jf9908345
Tešić Z.L., Gašić U.M., Milojković-Opsenica D.M., 2018. Polyphenolic profile of the fruits grown in Serbia. J. Am. Chem. Soc. 1286, 47–66. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.08.101
Zorrilla-Fontanesi Y., Cabeza A., Torres A.M., 2011. Development and bin mapping of strawberry genic-SSRs in diploid Fragaria and their transferability across the Rosoideae sub-family. Mol. Breed, 27, 137–156. https://doi.org/10.1007/s11032-010-9417-1

Opublikowane : 2020-12-10


BORKOWSKA, I., DOMACIUK, M., & BERNAT, M. (2020). Różnice w budowie pyłku u Fragaria × ananassa w odmianach ‘Senga Sengana’ i ‘Selva’. Agronomy Science, 75(4). https://doi.org/10.24326/as.2020.4.7

IZABELA BORKOWSKA  izabelaborkowska4@gmail.com
1. Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. 2. Centre for Environmental Sciences, Hasselt University, B-3590 Diepenbeek, Belgium  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1582-3267
MARCIN DOMACIUK 
Katedra Biologii Komórki, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4294-9850
MARIA BERNAT 
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3893-2498
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.