Ekonomiczna ocena stosowania nawożenia azotem i biostymulatorów wzrostu w produkcji kukurydzy uprawianej na ziarno


Abstrakt

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu nawożenia azotem i stosowania biostymulatorów na opłacalność uprawy dwóch odmian kukurydzy uprawianej na ziarno o różnej klasie wczesności FAO. Badania były prowadzone w trzech sezonach wegetacyjnych 2015–2017. Dane pochodzą z gospodarstwa rolnego specjalizującego się w produkcji roślinnej. Oceny ekonomicznej dokonano funkcjonującą w Unii Europejskiej (UE) metodą opartą na standardowej nadwyżce bezpośredniej (SGM – standard gross margin). Obliczono też dochody z działalności oraz wskaźniki opłacalności. Plonowanie badanych odmian kukurydzy było zróżnicowane, średnio w trzech badanych latach najlepiej plonowała odmiana ‘P8400’ – 11,68 t ha–1, w wariancie doświadczenia z zastosowaniem nawożenia azotem – 160 kg N ha–1 i biostymulatora Asahi SL. Najmniejszy plon uzyskano dla odmiany ‘PR38N86’ – 6,7 t ha–1, przy braku nawożenia azotem i bez stymulatora wzrostu. Najwyższy wskaźnik opłacalności (liczony z dopłatami) średnio na przestrzeni trzech lat badań osiągnięto przy nawożeniu azotem 120 kg N ha–1 i bez stosowania biostymulatora wzrostu, dla odmiany ‘P8400’ – 188,54%, a dla odmiany ‘PR38N86’ – 185,27%.


Słowa kluczowe

kukurydza; nawożenie azotem; biostymulator; plon; dochód; opłacalność

Andersen E., Elbersen B., Godeschalk F., Verhoog D., 2007. Farm management indicators and farm typologies as a basis for assessments in a changing policy environment. J. Environ. Manag. 82(3), 353–362. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2006.04.021
Augustyńska-Grzymek I., Goraj L., Jarka S., Pokrzywa T., Skarżyńska A., 2000. Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw rolniczych. Wyd. Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa, 1–55.
Bogucka B., Szemplinski W., Wróbel E., 2008. Nawożenie azotem a plon kukurydzy uprawianej na ziarno w warunkach północno-wschodniej Polski. Acta Sci. Pol. Agricultura 7(3), 21–30.
Czyżewski A., Kata R., Matuszczak A., 2019. The redistribution function in Poland’s agricultural budgets in the long term. Acta Sci. Pol. Oeconomia 18(2), 25–35. https://doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.2.16
Davis A.S., Hill J.D., Chase C.A., Johanns A.M., Liebman M., 2012. Increasing Cropping System Diversity Balances Productivity, Profitability and Environmental Health. PLoS ONE 7(10), e47149. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0047149
Duer I., Fotyma M., Madej A. (red.), 2002. Kodeks dobrej praktyki rolniczej. MRiRW – MŚ – FAPA, Warszawa, pp. 56.
Gugała M., Zarzecka K., Kapela K., Krasnodębska E., Sikorska A., 2015. Opłacalność uprawy kukurydzy na ziarno w latach 2012–2014. Rocz. Nauk. SERIA 17(3), 115–118.
Hanson J.C., Lichtenberg E., Decker A.M., Clark A.J., 1993. Profitability of No-Tillage Corn following a Hairy Vetch Cover Crop. J. Prod. Agric. 6, 432–436. https://doi.org/10.2134/jpa1993.0432
James L.K., Swinton S.M., Thelen K.D., 2010. Profitability Analysis of Cellulosic Energy Crops Compared with Corn. Agron. J. 102, 675–687. https://doi.org/10.2134/agronj2009.0289
Keramidou I., Mimis A., Fotinopoulou A., Tassis C., 2013. Exploring the relationship between efficiency and profitability. Benchmarking Int. J., 20(5), 647–660. https://doi.org/10.1108/BIJ-12-2011-0090
Księżak J., Bojarszczuk J., 2010. The economic assessment of maize cultivation depending on pre-sowing tillage system. Acta Sci. Pol. Agricultura 9(4), 55–67.
Lorenz A.J., Gustafson T.J., Coors J.G., Leon N.D., 2010. Breeding Maize for a Bioeconomy: A Literature Survey Examining Harvest Index and Stover Yield and Their Relationship to Grain Yield. Crop Sci. 50, 1–12. https://doi.org/10.2135/cropsci2009.02.0086
Meza F.J., Silva D., Vigil H., 2008. Climate change impacts on irrigated maize in Mediterranean climates: Evaluation of double cropping as an emerging adaptation alternative. Agric. Syst. 98(1), 21–30. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2008.03.005
O’Brien D.M., Lamm F.R., Stone L.R., Rogers D.H., 2001. Corn yields and profitability for low-capacity irrigation systems. Appl. Eng. Agric. 17(3), 315–321. https://doi.org/10.13031/2013.6217
Reidsma P., Ewert F., Boogaard H., Diepen Kees van, 2009. Regional crop modelling in Europe: The impact of climatic conditions and farm characteristics on maize yields. Agric. Syst. 100(1–3), 51–60. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2008.12.009
Skarżyńska A., 2019. Costs and Profitability. Unit costs and income from selected products in 2017 – research results in the Agrokoszty system. Zag. Ekon. Rol. 2(359), 100–120. https://doi.org/10.30858/zer/109928
Spurtacz S., Pudełko J., Majchrzak L., 2008. Opłacalność uprawy kukurydzy na ziarno w warunkach produkcyjnych w latach 2005–2007. Acta Sci. Pol. Agricultura 7(4), 117–124.
Stanger T.F., Lauer J.G., Chavas J., 2008. The Profitability and Risk of Long-Term Cropping Systems Featuring Different Rotations and Nitrogen Rates. Agron. J. 100, 105–113. https://doi.org/10.2134/agronj2006.0322
Střeleček F., Lososová J., Zdeněk R., 2011. Economic results of agricultural enterprises in 2009. Agric. Econ. – Czech 57(3), 103–117.
Szmigiel A., Oleksy A., 2006. Uprawa kukurydzy na ziarno w Beskidzie Niskim. Pam. Puł. 142, 513–524.
Wolf J., Van Diepen C.A., 1995. Effects of climate change on grain maize yield potential in the european community. Clim. Change 29(3), 299–331. https://doi.org/10.1007/BF01091866
Zawadzka D., Strzelecka A., 2012. Analiza dochodów gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej. Zesz. Nauk. Uniw. Szczec., 690, Finanse Rynki Finansowe Ubezp. 51, 413–422
Zegar J.S., 2008. Dochody w rolnictwie (metodologia, stan i tendencje). IERiGZ-PIB, Warsza-wa, pp. 1–34, http://www.ierigz.waw.pl/documents/prof._zegar_konferencja.ppt [dostęp: 03.07.2020].

Opublikowane : 2020-12-01


NIEWĘGŁOWSKI, M., SZCZYGIELSKA, M., KAPELA, K., SIKORSKA, A., KRASNODĘBSKA, E., ZARZECKA, K., & GUGAŁA, M. (2020). Ekonomiczna ocena stosowania nawożenia azotem i biostymulatorów wzrostu w produkcji kukurydzy uprawianej na ziarno. Agronomy Science, 75(4). https://doi.org/10.24326/as.2020.4.6

MAREK NIEWĘGŁOWSKI 
Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8229-6911
MARIA SZCZYGIELSKA  agronomy.science@up.lublin.pl
Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland  Polska
KRZYSZTOF KAPELA 
Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3415-7781
ANNA SIKORSKA 
Department of Agriculture, Vocational State School of Ignacy Mościcki in Ciechanów, Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Poland  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4465-1609
EWA KRASNODĘBSKA 
Family farm in Niemirki 54, 08-304 Jabłonna Lacka, Poland  Polska
KRYSTYNA ZARZECKA 
Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7792-6448
MAREK GUGAŁA 
Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5048-3432
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.