Rewizja matematyczna siatki geobotanicznej ATPOL – propozycja algorytmów konwersji współrzędnychAbstrakt

Artykuł przedstawia aktualnie sygnalizowane wątpliwości dotyczące korzystania z siatki geobotanicznej ATPOL, w szczególności brak jasno zdefiniowanego algorytmu przeliczania współrzędnych geograficznych na pole siatki. Zaprezentowano wyniki analiz matematycznych oryginalnej tabeli współrzędnych. Z analiz wynika, że siatka ATPOL zbudowana jest z kwadratów wykreślonych na mapie o odwzorowaniu stożkowym. Wyprowadzono i podano zunifikowane sposoby konwersji pomiędzy współrzędnymi geograficznymi i siatką ATPOL wraz z prostą implementacją w języku R. Wyniki tej analizy i podany algorytm pozwalają na proste i jednoznaczne korzystanie z systemu ATPOL oraz dodanie tej siatki do dowolnego oprogramowania komputerowego.


Słowa kluczowe

ATPOL; geobotanika; konwersja współrzędnych; algorytmy

Banasiak Ł., 2015, http://www.grzyby.pl/cgi-local/atpol-calculator.cgi [dostęp: 6.10.2015].

Bieszczadzki Park Narodowy, 2008, https://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task= view&id=424&Itemid=137 [dostęp: 6.10.2015].

Bula R., 2006, http://www.bio-forum.pl/messages/33/7262.html [dostęp: 16.10.2015].

Gooding R.F., Rackham D., Holland J.P., Robertson D., 1997. Detailed surveying and mapping of plant communities on featureless terrain. Grass Forage Sci. 52(4), 439–444.

Hulbert I.A.R., French J., 2001. The accuracy of GPS for wildlife telemetry and habitat mapping. J. Appl. Ecol. 38(1), 869–878.

Instytut Botaniki UJ, 2002, http://www2.ib.uj.edu.pl/chronpol/geo/geo.html [dostęp: 6.10.2015].

Snowarski M., 2005, http://www.bio-forum.pl/messages/33/7500.html [dostęp: 6.10.2015].

Zając A., 1978. Atlas of distribution of vascular plants in Poland (ATPOL). Taxon 27(5/6), 481–484.

Zając A., 1978b. Założenia metodyczne „Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”. Wiad. Bot. 22(3), 145–155.
Pobierz

Opublikowane : 2016-04-12


KOMSTA, ŁUKASZ. (2016). Rewizja matematyczna siatki geobotanicznej ATPOL – propozycja algorytmów konwersji współrzędnych. Agronomy Science, 71(1), 31-37. Pobrano z https://www.czasopisma.up.lublin.pl/index.php/as/article/view/554

ŁUKASZ KOMSTA  lukasz.komsta@umlub.pl
Katedra i Zakład Chemii Leków Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Jaczewskiego 4, 20-090 Lublin  PolskaArtykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.
Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.