[1]
KOMSTA, ŁUKASZ 2016. Rewizja matematyczna siatki geobotanicznej ATPOL – propozycja algorytmów konwersji współrzędnych. Agronomy Science. 71, 1 (kwi. 2016), 31-37.