[1]
TÓTH, ŠTEFAN, RYSAK, W., SYMANOWICZ, B., ŠOLTYSOVÁ, B. i KARAHUTA, J. 2016. Wpływ Humacu Agro na plon, zawartość cukru w burakach cukrowych i właściwości gleby w warunkach zrównoważonego systemu rozwoju rolnictwa. Agronomy Science. 71, 1 (kwi. 2016), 77-86.