(1)
GRUDZIŃSKA, M.; CZERKO, Z. Olejki Eteryczne Z Mięty Pieprzowej I Kminku Jako Naturalne Inhibitory Kiełkowania Bulw Ziemniaka Oraz Ich Wpływ Na Cechy Sensoryczne Bulw Po Ugotowaniu. as 2016, 71, 1-12.