(1)
JAMIOŁKOWSKA, A.; HETMAN, B. Mechanizm Działania Preparatów Biologicznych Stosowanych W Ochronie Roślin Przed Patogenami. as 2016, 71, 13-29.