(1)
ŁYSOŃ, E.; BIEL, W. Wpływ Systemu Produkcji Na Wartość Odżywczą Ziarna Niektórych Odmian Pszenżyta Ozimego (× Triticosecale Wittm. Ex A. Camus). as 2016, 71, 53-63.