(1)
TKACZUK, C.; MAJCHROWSKA-SAFARYAN, A.; ŚLEDŹ, K. Wpływ Wybranych środków Ochrony Roślin Na Wzrost Grzybów Owadobójczych Z Rzędu Owadomorkowców (Entomophthorales). as 2016, 71, 65-75.