(1)
TÓTH, ŠTEFAN; RYSAK, W.; SYMANOWICZ, B.; ŠOLTYSOVÁ, B.; KARAHUTA, J. Wpływ Humacu Agro Na Plon, Zawartość Cukru W Burakach Cukrowych I Właściwości Gleby W Warunkach Zrównoważonego Systemu Rozwoju Rolnictwa. as 2016, 71, 77-86.