JAMIOŁKOWSKA, A., & HETMAN, B. (2016). Mechanizm działania preparatów biologicznych stosowanych w ochronie roślin przed patogenami. Agronomy Science, 71(1), 13-29. Pobrano z https://www.czasopisma.up.lublin.pl/index.php/as/article/view/553