KOMSTA, ŁUKASZ. (2016). Rewizja matematyczna siatki geobotanicznej ATPOL – propozycja algorytmów konwersji współrzędnych. Agronomy Science, 71(1), 31-37. Pobrano z https://www.czasopisma.up.lublin.pl/index.php/as/article/view/554