ŁYSOŃ, E., & BIEL, W. (2016). Wpływ systemu produkcji na wartość odżywczą ziarna niektórych odmian pszenżyta ozimego (× Triticosecale Wittm. ex A. Camus). Agronomy Science, 71(1), 53-63. Pobrano z https://www.czasopisma.up.lublin.pl/index.php/as/article/view/556