TÓTH, ŠTEFAN, RYSAK, W., SYMANOWICZ, B., ŠOLTYSOVÁ, B., & KARAHUTA, J. (2016). Wpływ Humacu Agro na plon, zawartość cukru w burakach cukrowych i właściwości gleby w warunkach zrównoważonego systemu rozwoju rolnictwa. Agronomy Science, 71(1), 77-86. Pobrano z https://www.czasopisma.up.lublin.pl/index.php/as/article/view/558