RACHOŃ, L., SZUMIŁO, G., MICHAŁEK, W., & BOBRYK-MAMCZARZ, A. (2018). Zmienność wskaźnika powierzchni liści (LAI) i promieniowania fotosyntetycznie aktywnego (PAR) w zależności od genotypu pszenicy i intensyfikacji technologii uprawy. Agronomy Science, 73(1), 63-71. https://doi.org/10.24326/asx.2018.1.6