RACHOŃ, L.; SZUMIŁO, G.; MICHAŁEK, W.; BOBRYK-MAMCZARZ, A. Zmienność wskaźnika powierzchni liści (LAI) i promieniowania fotosyntetycznie aktywnego (PAR) w zależności od genotypu pszenicy i intensyfikacji technologii uprawy. Agronomy Science, v. 73, n. 1, p. 63-71, 9 abr. 2018.