TKACZUK, CEZARY, ANNA MAJCHROWSKA-SAFARYAN, i KATARZYNA ŚLEDŹ. 2016. Wpływ Wybranych środków Ochrony Roślin Na Wzrost Grzybów Owadobójczych Z Rzędu Owadomorkowców (Entomophthorales). Agronomy Science 71 (1), 65-75. https://www.czasopisma.up.lublin.pl/index.php/as/article/view/557.