TÓTH, ŠTEFAN, WOJCIECH RYSAK, BARBARA SYMANOWICZ, BOŽENA ŠOLTYSOVÁ, i JAROSLAV KARAHUTA. 2016. „Wpływ Humacu Agro Na Plon, Zawartość Cukru W Burakach Cukrowych I Właściwości Gleby W Warunkach Zrównoważonego Systemu Rozwoju Rolnictw”a. Agronomy Science 71 (1), 77-86. https://www.czasopisma.up.lublin.pl/index.php/as/article/view/558.