TÓTH, ŠTEFAN, RYSAK, W., SYMANOWICZ, B., ŠOLTYSOVÁ, B. i KARAHUTA, J. (2016) „Wpływ Humacu Agro na plon, zawartość cukru w burakach cukrowych i właściwości gleby w warunkach zrównoważonego systemu rozwoju rolnictw”a, Agronomy Science, 71(1), s. 77-86. Dostępne na: https://www.czasopisma.up.lublin.pl/index.php/as/article/view/558 (Udostępniono: 10kwiecień2021).