RACHOŃ, L., SZUMIŁO, G., MICHAŁEK, W. i BOBRYK-MAMCZARZ, A. (2018) Zmienność wskaźnika powierzchni liści (LAI) i promieniowania fotosyntetycznie aktywnego (PAR) w zależności od genotypu pszenicy i intensyfikacji technologii uprawy, Agronomy Science, 73(1), s. 63-71. doi: 10.24326/asx.2018.1.6.