[1]
ŁUKASZ KOMSTA, Rewizja matematyczna siatki geobotanicznej ATPOL – propozycja algorytmów konwersji współrzędnych, as, t. 71, nr 1, s. 31-37, kwi. 2016.