[1]
ŠTEFAN TÓTH, W. RYSAK, B. SYMANOWICZ, B. ŠOLTYSOVÁ, i J. KARAHUTA, „Wpływ Humacu Agro na plon, zawartość cukru w burakach cukrowych i właściwości gleby w warunkach zrównoważonego systemu rozwoju rolnictw”a, as, t. 71, nr 1, s. 77-86, kwi. 2016.