JAMIOŁKOWSKA, A., i B. HETMAN. Mechanizm Działania Preparatów Biologicznych Stosowanych W Ochronie Roślin Przed Patogenami. Agronomy Science, T. 71, nr 1, Apr. 2016, s. 13-29, https://www.czasopisma.up.lublin.pl/index.php/as/article/view/553.