TKACZUK, C., A. MAJCHROWSKA-SAFARYAN, i K. ŚLEDŹ. Wpływ Wybranych środków Ochrony Roślin Na Wzrost Grzybów Owadobójczych Z Rzędu Owadomorkowców (Entomophthorales). Agronomy Science, T. 71, nr 1, Apr. 2016, s. 65-75, https://www.czasopisma.up.lublin.pl/index.php/as/article/view/557.