TÓTH, ŠTEFAN, W. RYSAK, B. SYMANOWICZ, B. ŠOLTYSOVÁ, i J. KARAHUTA. „Wpływ Humacu Agro Na Plon, Zawartość Cukru W Burakach Cukrowych I Właściwości Gleby W Warunkach Zrównoważonego Systemu Rozwoju Rolnictw”a. Agronomy Science, T. 71, nr 1, Apr. 2016, s. 77-86, https://www.czasopisma.up.lublin.pl/index.php/as/article/view/558.