TKACZUK, CEZARY, ANNA MAJCHROWSKA-SAFARYAN, i KATARZYNA ŚLEDŹ. Wpływ Wybranych środków Ochrony Roślin Na Wzrost Grzybów Owadobójczych Z Rzędu Owadomorkowców (Entomophthorales). Agronomy Science 71, no. 1 (kwiecień 12, 2016): 65-75. Udostępniono kwiecień 10, 2021. https://www.czasopisma.up.lublin.pl/index.php/as/article/view/557.