Tom 75 Nr 1 (2020):


JUSTYNA LEŚNIOWSKA-NOWAK, MAGDALENA SOZONIUK, MAGDALENA KAWĘCKA, KORNELIA MAGA, MAŁGORZATA MROZEK
43-65
BARTOSZ RÓŻANOWSKI, KATARZYNA MOŻDŻEŃ, JADWIGA WÓJCIK, RYSZARD NOSALSKI, PEIMAN ZANDI, YAOSHENG WANG
75-83
BARBARA SAWICKA, PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI, HONORATA DANILČENKO, ELVYRA JARIENE
85-104