Tom 75 Nr 4 (2020):


PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI, BARBARA SAWICKA, ELVYRA JARIENE, ANNA KIEŁTYKA-DADASIEWICZ
MAREK NIEWĘGŁOWSKI, MARIA SZCZYGIELSKA, KRZYSZTOF KAPELA, ANNA SIKORSKA, EWA KRASNODĘBSKA, KRYSTYNA ZARZECKA, MAREK GUGAŁA